subtitle

whitespacer

 

FYI om MSI och en enkät

20131023 /
Mötesplats social innovation (MSI), en organisation som på regeringens uppdrag ska utveckla och sprida kunskap om social innovation och samhällsentreprenörskap har anordnat en enkät, kring vilket ett möte nyligen hölls med 25 av Sveriges stora företags CSR och hållbarhetschefer. Följande citeras från en artikel i VA Hållbarhet om mötet:
"Den nya undersökningen belyser några trender inom dagens hållbarhetsarbete bland företagen. Företagen rör sig ifrån CSR: det handlar allt mer om CR, hållbart företagande och ansvarsfullt företagande i större utsträckning. 

Enkäten visar att engagemanget ligger högt upp i organisationerna på ledningsnivå, men att det framförallt är kunderna som driver hållbarhetsfrågorna framåt. 
Det är tydligt att företagen strävar efter att integrera frågorna i sin kärnverksamhet och därmed efterfrågar en bättre dialog med kunderna. 
Företagen märker att det går att tjäna pengar på CSR, både på kort sikt och särskilt på lång sikt, visar enkäten. Det har betydelse för företagens innovations- och affärsutvecklingsarbete: det blir en drivkraft för innovation. 
Dessutom är hållbarhetsengagemanget en viktig del av företagens interaktion med den unga generationen, mycket för att attrahera arbetskraft som i större utsträckning bryr sig om företagets bild utåt och om vad företaget gör för samhället." Läs hela här.
Vilken tur för mig att det är mitt jobb att hjälpa företag med PRECIS just det. Jag är en lyckans ost.
   Btw - det är du som är kunden i ovanstående text. Det är du som driver företagens hållbarhetsarbete framåt.
Låt det bli din veckas tema. Äh, make it ditt livs tema förresten.
#peace

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar