subtitle

whitespacer

 

Lööf, I löv you

20131031 /

"Hon tror att hållbarhetsengagemang i framtiden kommer att bli en grundläggande förutsättning för lönsamma företag, snarare än en konkurrensfördel gentemot de företag som inte redan vågat eller velat göra den justeringen".

Läs hela här. Igen. 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar