subtitle

whitespacer

 

Som sagt

20131025 /
Citerat från Supermiljöbloggen idag, som i sin tur citerat Maud Olofsson angående Sveriges stora möjligheter som föregångsland i energiomställningen (som vi i dagsläget sumpar):
 – Jag tror att det behövs ett tryck utifrån. Politiker är väldigt känsliga för vad väljare tycker, och de blir utvärderade vart fjärde år. Tycker väljarna att klimatfrågan är viktig då driver också politikerna det. Tycker väljarna att ekonomin är viktigare eller att andra frågor är viktigare, då driver man de frågorna.
Du och jag Maud, och när jag skriver det så syftar jag på det här inlägget. 
Det får bli tema på förutsättningen engagemang.
Snart dras vinnarna till boken Engagemang: Batman, Putnam och jag btw. 
Trevlig fredag så länge!
#peace

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar