subtitle

whitespacer

 

Evigt ung

20140129 /
Jag bryr mig mycket om andra. Människor. Jag vill att alla ska må bra och jag vill att resurser ska fördelas jämt så att alla människor världen över kan få samma förutsättningar i livet. Jag vill det i magen, det är en känsla och jag kan både härleda den och förstå den. Men det hör inte hit.
   Planeten måste räcka för alla, det är det som i grund och botten (hint om innehåll) driver mig i mitt dagliga arbete.
   En av mina hjärtemiljöfrågor är bevarandet av den biologiska mångfalden. Den frågan har borrat sig in till mitt hjärta, vuxit i mig så att säga. Från en början, i startskedet av min utbildning till exempel, hade jag svårt att relatera till den. Tänkte att den handlade om att rädda isbjörnar, eftersom det ju skulle vara tråkigt om de försvann. Typ. Ju mer jag lärde mig om biologi, flora och fauna, kemi och kulturgeografi desto mer förstod jag att bevarandet av den biologiska mångfalden är en frågan som egentligen kan påstås stå över alla andra frågor. För om ekosystemtjänster ska fungera optimalt, ge största möjliga avkastning och bistå med de mest intelligenta av tjänster - de som är kritiska för våra samhällen, då måste vi värna om den biologiska mångfalden.
   För biologi är inte bara djur och mångfald är inte bara de största av arter, de vi ser, biologisk mångfald rör allt från bakterier i haven till allt levande på land och allt från naturliga ekosystem till anlagda trädgårdar. En till synes betydelselös arts utdöende på en annan kontinent kan på sikt få förrädiska konsekvenser i Skåne. Många många år senare. Utarmningen av den biologiska mångfald kommer att leda till (och innebär redan att) människor svälter, att naturen mister sin motståndskraft och att de ekosystemtjänster vi är beroende av, fungerar sämre alt slutar att fungera, som pollienering. Biologisk mångfald är ett komplext och mycket brett begrepp.
    Men ett förenklat exempel kan jag bjuda på: Om vi stör ekosystemen i haven för mycket, så ger de tillslut ingen avkastning. Till exempel ingen torsk. Det kan vara svårt att se det komma för först funkar det att ta ut så mycket fisk, sen funkar det igen och sen POFF 124:e gången så försvann all torsk för att vi hade fiskat för hårt. Typiskt. När vi tog ut för mycket fisk störde vi ett ekosystem och vi utarmade den biologiska mångfalden. Vi själva fick sota för det. I det här landet kunde vi välja att äta annat, i andra länder svalt man.
    Vi bottentrålar mycket i haven. Skickar ut stora båtar som sopar rent på botten och drar loss allt levande i sin väg. Mellan "sophuvudet" och båten sitter ett nät som fångar in fisk. Väldigt effektivt - inget kommer undan. Men extremt mycket biologisk mångfald försvinner. Katastrof om ni frågar mig.
   Hur som helst. För er som inte bryr dig så mycket om arter och så. Skiter andra människors välbefinnande och hälsosamma ekosystem och tänker att någon annan får fixa (Jag vet att ni finns.) Så tänkte jag att ni kanske går igång på det här:


Annons från Elle.
   TÄNK om den marina mikroalgen hade bottentrålats bort! Innan man upptäckt den. Dött ut. Aldrig funnits mer. Hur skulle du då kunnat bli evigt ung? VA? Då hade du personligen, lite mer direkt, blivit påverkad av utarmningen av den biologiska mångfalden.
   Ahhhh - sug på den du! Inte så kaxig nu va?
Vi har alla våra akilleshälar.
Slut.

1 kommentar